Ekologisen kulutuksen ongelmia

joulukuu 15, 2018

Orgaaninen, reilun kaupan tuote, vapaasti kasvatettu. Vaikuttaa siltä, että viimeisen vuosikymmenen aikana kulttuuristamme on tullut pakkomielteinen eettistä kulutusta kohtaan. Eettinen kuluttaminen on sosiaalisen aktivismin muoto, jota noudattavat kuluttajat ostavat tuotteensa valmistajilta, jotka yrittävät minimoida vaikutuksensa ympäristöön. Tähän voi sisältyä luonnonmukaisesti tuotetun ruoan ostaminen, vaatteiden valmistaminen ympäristöystävällisissä tehtaissa ja eläinten paremman hyvinvoinnin mahdollistaminen.

Yleisesti ottaen eettinen kuluttaminen vaikuttaa loistavalta tavalta antaa jotain takaisin ympäristölle. Ostamalla ainoastaan yrityksiltä, jotka harjoittavat eettisiä standardeja, et pelkästään tue sen kaltaista tuotteiden valmistamista, vaan toteutat lisäksi kestävämmän kehityksen elämäntyyliä. Tätä eettinen kuluttaminen on ainakin pintapuolisesti tarkastellen.

Monialayritykset suuressa roolissa

Mutta jos katsot syvemmälle, huomaat pian, että yksittäisillä ostopäätöksilläsi on hyvin vähän tai ei lainkaan vaikutusta siihen, kuinka suuret yritykset valmistavat tuotteitaan. Eettiset kuluttajat uskovat, että eettinen ostaminen ja sellaisten kauppojen boikotointi, jotka eivät osallistu eettiseen tuottamiseen, vaikuttavat valtavasti yritysten toimintaa. Vaikka tämä saattaakin päteä mikrotasolla, tämäntyyppinen ajattelu ei ole tehokasta, kun yritetään ratkaista ongelman juurisyitä.

Yksi syy tälle on se, että ulkomailla tapahtuvassa tuotannossa on monopoleja. Yritykset antavat yleensä alihankintapäätöksensä valtaville monialayrityksille, joilla ei ole säännöstelyä ulkomailla olevissa tehtaissaan. Valitettava asia yhtiöiden kannata on, että he eivät kykene täysin säännöstelemään alihankkijoiden tuotantoa, mikä johtaa ristiriitoihin sen välillä, kuinka yritykset haluavat vaatteensa tuotettavan ja kuinka he todellisuudessa tuotetaan.

Yksi keino ratkaista tämä ongelma olisi työskennellä ulkomailla olevien ongelmien todelliseksi ratkaisemiseksi pelkästään niiden esille tuomisen sijasta. Hyvä esimerkki tästä on Brasilia, jossa tarkastajat ovat käyneet tutustumassa erilaisiin tehtaisiin ja kirjoittaneet yhteenvedon jokaisen tehtaan ongelmista ja heidän toimistaan niiden ratkaisemiseksi. Näihin ongelmiin saattaa sisältyä vanhentuneiden koneiden uusiminen, mikä vähentää työntekijöihin kohdistuvia onnettomuuksia, tai maatilojen uudelleensijoitus, joka ehkäisee niitä saastuttamasta rannikkoalueita.

Taloudelliset rajoitteet

Toinen ongelma on se tosiasia, että niillä kuluttajilla, joissa ei ole varaa ostaa eettisesti tuotettuja tuotteita, ei ole mahdollisuutta ostaa muilta kuin epäeettisiltä tuottajilta. Suurten tuottajien boikotointi saattaa tuntua hyvältä osallistumistavalta, mutta silloin sinulla on oltava varaa ostaa muilta valmistajilta, jotka tuottavat eettisemmin valmistettuja tuotteita. Monet näistä tuotteista ovat kuitenkin kalliita pieni- ja keskituloisille ihmisille, kun vaatteet saattavat maksaa useita kymmeniä euroja. Tämä tekee eettisestä kuluttamisesta saavuttamatonta heille.

Käytetyn tavaran liikkeet saattavat olla ratkaisu tähän, koska ne tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden ostaa edullisia tuotteita, jotka eivät enää tee vahinkoa ympäristölle. Eettisten kuluttajien tarvitsee myös ymmärtää, että muutos yritysten liiketoimintamalliin ei synny pelkästään asiakkaiden kulutustapojen perusteella. Poliittisen vaikuttamisen ja koulutuksen kautta eettisillä kuluttajilla on mahdollisuus saada liikkeet vastuuseen ympäristölle aiheuttamistaan vahingoista.

Pikamuoti

Pikamuoti on kolmas kynnyskysymys eettiselle kuluttamiselle. Pikamuotia on ollut olemassa jo 1960-luvulta lähtien. Ennen 1950-lukua muotikausia oli tyypillisesti kaksi per vuosi ja nyt niitä on noin yksi jokaiselle viikolle vuoden aikana. Tämän tuloksena työntekijöillä ulkomaiden tehtaissa ei ole aikaa suunnitella, mitä heidän täytyy tuottaa, minkä vuoksi he joutuvat noudattamaan epäeettisiä käytäntöjä pysyäkseen koko ajan kasvavan kysynnän tahdissa tuotannossaan.

Yksi asia, mihin eettisen kuluttamisen olisi syytä paneutua erityisesti, on kuluttamisen vähentäminen, jolloin tehtaiden työntekijöiden ylle asetettaisiin vähemmän painetta vaatteiden valmistamiseksi. Yleisesti ottaen, vaikka eettinen kuluttaminen saattaakin kuulostaa hyvältä asialta ja käytännöltä, se voi olla kuitenkin jopa haitallista. Ei voi sanoa, että eettinen kuluttaminen olisi itsessään paha asia, mutta voi olla käytännöllisempää ja ympäristöystävällisempää, jos emme yritä tehdä muutosta kapitalismin näkökulmasta vaan inhimillisin tavoin.