Pikamuodin ongelmat ja hidas muoti

syyskuu 18, 2018

Pikamuodin vastapainoksi syntyneen hitaan muodin elementteihin kuuluu esimerkiksi käytettyjen vaatteiden ostaminen, vanhojen vaatteiden uudelleensuunnittelu ja muokkaaminen, pienemmiltä tuottajilta ostaminen, vaatteiden ja asusteiden valmistaminen itse kotona ja pidempään kestävien vaatteiden ostaminen. Uudet ideat ja tuoteinnovaatiot muokkaavat jatkuvasti hidasta muotia, joten yksittäisiin määritelmiin sitoutuminen olisi konseptin alati kehittyvän luonteen vastaista. Hitaan muodin mukaisesti vaatteet kannattaa korjata mieluummin kuin ostaa uusia, ja jo omistamillesi vaatteille voi keksiä uusia ideoita.

Ongelmakohdat

Puhtaasti liiketoiminnallisesta näkökohdasta useimpien analyytikkojen mielestä monet pikamuotibrändeistä ovat uskomattoman menestyviä yrityksiä, kun niitä tarkastellaan liikevaihdon, tuoton ja kasvun kannalta. Mutta monien ihmisten mielestä holtittomat alihankintakäytännöt ja toiminnot ovat johtaneet useisiin katastrofeihin, jotka osoittavat näiden yritysten liiketoimintamallien olevan kestämättömiä luonnon kannalta. Esimerkiksi muotimerkki Zaraa on syytetty orjatyövoiman käyttämisestä Brasiliassa ja Marc Jacobsia kissojen ja koirien nahan käyttämisestä tekoturkiksissaan.

Useiden kuluttajien mielestä halpojen vaatteiden saatavuus ei oikeuta ihmishenkien vaarantamista, eläinrääkkäystä tai liiallista ympäristön tuhoamista. Tässä piilee juuri eettisen muodin syvin olemus. Kaikki eettisyys on tietenkin subjektiivista, eikä eettiselle muodille ole yleispätevää määritelmää, mutta nämä ovat juuri eräitä niistä tekijöistä, jotka ovat saaneet eettisen muodin liikkeen käyntiin ja lisänneet kuluttajien tietoisuutta aiheesta.

Eettisen muodin määritelmä

Eettiselle muodille on tehty eräitä määritelmiä, ja monesti niiden pohjana toimii kolme pääpilaria, vaikka sanan eettinen täysin yksiselitteinen määrittely on mahdotonta, koska jokainen ihminen kokee eettisyyden subjektiivisesti ja kulttuurillisista ja sosiaalisista näkökulmista riippuvaisesti. Eettisen muodin peruspilareiksi voidaan kuitenkin ajatella jonkinlaisen määritelmän luomiseksi ympäristön, työntekijöiden ja kuluttajien näkökulmat.

Ympäristön näkökulmasta eettisen muodin on minimoitava vaatteiden valmistusprosessin ympäristöllinen vaikutus. Jätevesien käsittely, väriaineiden alkuperä, käytetyt torjunta-aineet ja lannoitteet sekä tehtaiden tuottamat päästöt ovat tekijöitä, joita voidaan hallita ja valvoa jossain määrin ympäröiville ekosysteemeille aiheutuvan vahingon välttämiseksi. Jos ympäristölle aiheutetaan tarpeettomasti ja tahallisesti haittaa käyttämällä teknologiaa, jolle olisi olemassa ympäristöystävällisempi vaihtoehto, osoittaa tämä puutteita yritysten vastuullisuudessa.

Työntekijät ja kuluttajat

Työntekijöiden kohdalla eettisen muodin perusteena on kunnioittaa perusihmisoikeuksia riippumatta maan sijainnista tai lakijärjestelmästä. Monet keskustelut tämän aiheen ympärillä kohdistuvat reiluun palkkaukseen, soveltuviin ja turvallisiin työoloihin sekä yleiseen työntekijöiden terveyden huomioon ottamiseen. Koska ulkomailla teetettävästä työstä on tullut normaali käytäntö vaateteollisuudessa, eri maiden lakien tai niiden puuttumisen kanssa toimimisesta on tullut todellinen haaste yrityksille, jotka päättävät siirtää tuotantoaan ulkomaille.

Tässä on tapahtunut paljon muutosta, ja erilaiset onnettomuudet, jotka ovat osoittaneet puutteita joidenkin tehtaiden turvallisuudessa, ovat kääntäneet vastuun takaisin emoyhtiöille, joihin on kohdistunut enemmän painetta yleisön ja median puolelta. Kuluttajat voivat myös tuoda kantansa esille välttämällä tekemästä ostoksia tuottajilta, jotka tarkoituksellisesti polkevat ihmisten perusoikeuksia pelkästään kohdemaan lainsäädännön puutteiden vuoksi.

Kuluttajien kannalta eettisen muodin toiminta tähtää laadukkaan palvelun tarjoamiseen ja läpinäkyvään tiedottamiseen tuotteen taustoista. Kasvussa oleva julkinen tietoisuus työpaikkojen epäoikeudenmukaisuudesta, piilotetuista eläinperäisistä komponenteista vaatteissa ja käytettyjen materiaalien laatu saavat kuluttajat kysymään enemmän kysymyksiä ja hankkimaan lisää tietoa ennen ostopäätöksen tekemistä. Eettiseen toimintaan kuuluu oleellisena osana täydellisen tiedon tarjoaminen tuotteisiin liittyen.

Mitä on tehtävissä

Tutkimustyön tekeminen ja tiedon hankkiminen tuotantomenetelmistä, hankintaketjuista ja yritysten yhteiskuntavastuusta on runsaasti aikaa vievää ja epäkäytännöllistä. Puhumattakaan siitä, että monet brändit eivät edes julkaise heidän sisäisiä käytäntöjään työvoimaa ja kestävyyttä koskien. Tasapainon löytäminen, niin että ostat vain tarvitsemasi tuotteet ja pysyt kaukana halvoista ja huonolaatuisista tuotteista on hyvä lähtökohta aloittaa. Voit tutustua erilaisiin tietoisen ostamisen oppaisiin, joissa luetellaan luotettuja brändejä ja yrityksiä.